ඔබේ විහාරස්ථානයටත් ආධාර සොයාගැනීමට නොමිළයේ වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරගැනීමට අවශ්‍යයිද?
 
☎ දැන්ම කතා කරන්න : 0117 133 829 / 0701 10 10 10
 
???? නොඑසේනම් මැසෙන්ජර් ඉන්බොක්ස් පණිවිඩයක් හෝ WhatsApp පණිවිඩයක් එවන්න. (Friend කෙනෙක් නොවේනම් ප්‍රථමයෙන්ම Friend Request එකක් එවන්න)
 
පුණ්‍යභූමි ~ “පන්සලට වෙබ් අඩවියක්” ජාතික සමාජ සත්කාර මෙහෙවර
 
???? ධර්ම ප්‍රචාරය කරන්න
???? අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලොවවටා පිනට කැමති දායකයින්ගෙන් ආධාර ලබාගන්න (විහාරස්ථානය සහ දහම්පාසල ගොඩනැංවීමට)
???? ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට ඔබ විහාරස්ථානයේ දානය භාරගන්න අවස්ථාව සලසා දෙන්න
???? ඔබගේ විදුලිබිල්පත වෙනුවෙන් පහසුවෙන් දායකයින් සොයාගන්න
???? ගමේ දායකයින්ගේ (දුප්පත්) ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් ආධාර සොයන්න
???? ඔබේ ගම දියුණු කිරීමට දේශපාලකයින් පසුපස නොයා ආධාර එකතුකරන්න
???? සුපිරි පැලැන්තියේ විහාරස්ථාන වලට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඇති තැන ඔබේ ගමේ පන්සලටත් ලබාදෙන්න
 
☸️ අපගේ ආයතනය හරහා “වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරගන්නා” සියලුම විහාරස්ථාන වෙනුවෙන් ධර්ම ප්‍රචාරය සහ විහාරස්ථානයේ තොරතුරු ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් පහත සේවාවන්ද නොමිළයේ ලබාගත හැක…
 
1️⃣ ආධාර ලබාගැනීමට සහ ධර්ම ප්‍රචාරය වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවියක් (නිර්මාණය නොමිළයේ)
 
2️⃣ ෆේස්බුක් පේජ්
3️⃣ Basic ලෝගෝ
4️⃣ කවර් ඡායාරූපය
5️⃣ ධර්ම ප්‍රචාරය සඳහා Youtube චැනල්
6️⃣ Hotlines
7️⃣ SMS Gateways
 
“පන්සලට වෙබ් අඩවියක්”
නිර්මල වූ බුදු දහම ලොව පුරා ප්‍රචලිත කිරීමටත්, අඩු පහසුකම් සහිත විහාරස්ථාන පිළිබදව පිනට කැමති පුද්ගලයින් දැනුවත් කර ඔවුන්ට පහසුවෙන් එම විහාරස්ථාන / ආරණ්‍ය සම්බන්ධ කරගෙන ඒවා සංවර්ධනය කිරීමට මග සලසාදීමේ අරමුණින් සහ විහාරස්ථානයට සෘජුවම විහාරස්ථානය, දහම්පාසල හෝ ගමේ දුප්පත් දායකයින් වෙනුවෙන් ආධාර සොයාගැනීමේ මාධ්‍යයක් නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් මෙම “පන්සලට වෙබ් අඩවියක්” ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදි. මෙය විහාරස්ථාන වෙනුවෙන් (පදනම් සඳහා නොව) නොමිළයේ ලබාදෙන සේවාවකි. පදනම් (විහාරස්ථානය මූලික කරගත්) වෙනුවෙන් අවශ්‍යයිනම් 0701 10 10 10 අංකයට ඇමතුමක් ලබාදී 75%ක වට්ටමක්ද, සාමාන්‍ය පදනමක් නම් 50%ක වට්ටමක්ද ලබාගත හැක.
 
අප සමාජසත්කාර පදනමේ තාක්ෂණික අංශයේ ඉංජිනේරුවන් පිරිසක් මේ උතුම් වූ කර්තව්‍යය වෙනුවෙන් විහාරස්ථාන වෙනුවෙන් නොමිළයේ සේවාව සැපයීමට සැදී පැහැදී සිටිනවා.
 
සැ.යු : ඩොමේන්, හොස්ටින්, Premium Themes, Plugins, වෙබ් අඩවිය නිර්මාණයට අවශ්‍ය ඡායාරූප ගැනීමට සහ විහාරස්ථානයේ තොරතුරු ලබාගැනීමට ඔබ විහාරස්ථානයට පැමිණීමට යන වියදම සඳහා යන වියදම පමණක් දායකයෙක් හෝ පන්සලේ ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් ගෙවිය යුතුය. ඔබටත් එක විහාරස්ථානයක් වෙනුවෙන් හෝ දායකත්වය දැක්විය හැක.
 
සැ. යු : සෑම නිර්මාණය කරන වෙබ් අඩවියකම වෙබ් ලිපිනය (www) සක්‍රීයව පවතින්නේ වසරක කාලයක් පමණයි. එය වසරක් පාසා අලුත් කල (Renew) යුතුය. නොඑසේනම් වෙබ් අඩවිය අක්‍රීය වේ. ඔබ විහාරස්ථානයට නිර්මාණය කල වෙබ් අඩවියේ ලිපිනය කල් ඉකුත් වී ඇතිනම් 0701101010 අංකයට ඔබේ විහාරස්ථානයේ නම වට්ස් ඇප් පණිවිඩයක් එවා නැවත ලිපිනය අලුත් කර වෙබ් අඩවිය සක්‍රීය කරගැනීමේ හැකියාව ඇත. ලිපිනය අලුත් නොකර අක්‍රීය වූ වෙබ් අඩවි සියල්ලම අප සතුව සංරක්ෂිතව ඇත. දින 3ක් ඇතුළත නැවත ඒවා සක්‍රීය කිරීමේ හැකියාව ඇත.
 
සැ.යු : නොමිළයේ වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කර දෙන්නේ විහාරස්ථාන වලට පමණක් වන අතර ඔබ ප්‍රදේශයේ වෙනත් සමිති, සමාගම්, පදනම්, හෝ ආයතන වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කරගැනීමට අවශ්‍යයිනම් රු.100,000 සිට ඔබට එම සේවාවන් අපගෙන් ලබාගත හැක.
 
කතා කරන්න : 0117 133 829 / 0701 10 10 10